Молитва за Святу Церкву

Сьогодні, коли в Україні поза спасительним церковним ковчегом знаходиться великий сектор наших братів і сестер, які піддавшись духу часу відійшли до тих чи інших псевдоправославних розкольницьких угрупувань, священники УПЦ на літургії після "сугубої" (або "потрійної") єктенії возносять до Господа молитву про єдинство православних християн в лоні однієї істинної Церкви. Словами цієї молитви може молитися кожен православний, що вболіває за долю українського православ'я.

Нижче наводится мій кострубатий переклад на українську мову цієї молитви, а далі церковно-слов'янський оригінал.

Молитва (укр.)

Господи, Боже наш, величний і многомилостивий! В розчуленні сердець наших смиренно молимося до Тебе: збережи під покровом Твоєї благості від усякої злої напасті Святу Церкву Твою і нас, у скорботі сущих, вірних дітей Її.

Огороди нас на всіх путях наших святими Твоїми ангелами, нехай не мають успіху ті, що притісняють нас, і син беззаконня нехай не приложить озлобити нас.

Сповни нас довготою днів і кріпостю сил, нехай звершимо все на славу Твою і на користь Святої Церкви Твоєї.

Щиро благаємо Тебе, Господи, і просимо: знову і знову говори корисне правительству нашому в серцях їх про Церкву Твою Святу, нехай так ім’я Твоє у нашій вітчизні в усіх людях православно і безперешкодно прославляється. Нехай припиняться роздирання і розділення церковні, і нехай посоромляться ті, що гонять і притісняють нас, і нехай запанує мир і братолюбство серед народів батьківщини нашої.

Ми ж, всеблагому Твоєму промишлінню про нас радіючи, на всякий день і час благословимо і прославимо всесвяте ім’я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Молитва (ц/сл)

Господи, Боже наш, великій и многомилостивый! Во умиленіи сердец наших смиренно молимся Тебе: сохрани под покровом Твоея благости от всякаго злаго обстоянія Святую Церковь Твою и нас, в скорби сущих, верных чад Ея.

Огради нас на всех путех наших святыми Твоими ангелы, да ничтоже успеют обидящіи нас, и сын беззаконія не приложит озлобити нас.

Исполни нас долготою дній и крепостію сил, да совершим вся во славу Твою и во благо Святыя Церкве Твоея.

Ей молим Тя, Господи, и просим: паки и паки глаголи благая правительству нашему в сердцах их о Церкви Твоей Святей, да тако имя Твое в нашем отечестве во всех человецех православно и безпрепятственно прославляется. Да прекратятся раздиранія и разделенія церковные, и да посрамятся гонящіи и притесняющіи нас, и да водворится мир и братолюбіе среди народов отечества нашего.

Мы же, всеблагому Твоему промышленію о нас радующеся, на всяк день и час благословим и прославим всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

0 коментарі: